гр. Банско, ул. България 4
гр. Банско, ул. България 4
+35974988204, +359898779942
pirin_np@mail.bg
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

За да се съхранят неповторимото биологично разнообразие и забележителните природни образувания в Пирин планина, на 8 ноември 1962 год.

е обявено създаването на Народен парк „Вихрен“, с площ 6736 ха.

Природният парк е вид защитена територия. Целта на създаването на природните паркове е да се осигури дългосрочна защита на естествените екосистеми на неговата територия, като едновременно поддържа дейности като туризъм, земеделие, които да не замърсяват околната среда. Основният стремеж в този вид защитена територия е постигане на устойчиво развитие.

 Посетителски информационни центрове:

гр. Банско, ул. „Пирин“ 104, тел.: 0884 323 245

гр. Сандански, ул. „Никола Вапцаров“ 22,  тел.: +359884484846 и +359898779942