гр. Банско, пл. Никола Вапцаров 1
гр. Банско, пл. Никола Вапцаров 1
+35974988622
obabansko@bansko.bg
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Община Банско обхваща най-красивата част от величествената Пирин планина, части от Разложката котловина, от живописния пролом Момина клисура на р.Места и от Дъбрашкия дял на Родопите.

 Град Банско е главен административен, културен и икономически център на общината, а в пределите и́ влизат още град Добринище и шест села - Места, Кремен, Обидим, Гостун, Филипово и Осеново. Банско - едно магическо съчетание на история, традиции, култура. С всичко онова, което посетителят открива тук - старинна архитектура, героична история, автентичен фолклор, вековна култура, съхранени традиции и обичаи, специфична кухня, невероятен хумор и богата словесност – планинският възрожденски град Банско е символ на българщината.

Административното обслужване в Общинска администрация Банско се осъществява при спазване на принципите, установени в Административно процесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България, "Административно обслужване" е всяка дейност по извършване на