гр. Банско, ул. Глазне 39 А
+35974988660
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Полицията е държавна структура, част от изпълнителната власт, която отговаря за прилагането на закона и поддържане на обществения ред,

противодействие на престъпността, оказване на съдействие на гражданите, държавните органи и обществените организации при осъществяване на законните им права и интереси. В Република България действа единният европейски телефон за спешни случаи 112. Старите спешни телефони – 150 /бърза помощ/, 160 /пожарна/, 166 /полиция/, ще продължат да работят /в обозримо бъдеще/, но ще бъдат пренасочвани към единния център за спешни повиквания /тел. 112/. В повечето страни от ЕС телефонът за спешни случаи е 112, а в САЩ е 911.

Районът, който обслужва РУ Банско обхваща територията на Община Банско, състояща се от гр. Банско, гр. Добринище и 6 села с прилежащите им землища: с. Места, с. Кремен, с. Обидим, с. Гостун, с. Филипово и с. Осеново.