гр. Банско, ул. Цар Симеон 43
гр. Банско, ул. Цар Симеон 43
+35974986080, +35970018555, +35928166000
БАНКИ И ФИНАНСИ

Пощенска банка има 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането

на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни дигитални канали за банкиране.
Пощенска банка само за няколко години осъществи две успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк - клон България, а след това и Банка Пиреос България. Те са поредната стъпка за затвърждаването на позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база.
Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Банката е активен член и работи в подкрепа на инициативи на КРИБ, AmCham, НВСВ, Асоциация на банките в България, "Борика" АД, сдружение "Ендевър България", Българския форум на бизнес лидерите, сдружение "Български дарителски форум", фондация "Атанас Буров", Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българската асоциация на рекламодателите, Българската асоциация за управление на хора и Българска Финтек Асоциация.

Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп, състояща се от Eurobank S.A. (Eurobank) и нейните дъщерни дружества, е силна банкова група, която оперира в шест държави, притежава общо активи в размер на 83,4 млрд. евро и 11 343 служители. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (Eurobank Holdings) е компанията майка на Юробанк Груп. В Гърция Юробанк оперира чрез клонова мрежа за банкирането на дребно, специализирани бизнес центрове, центрове за частно банкиране и динамични дигитални канали. Държавите, в които Юробанк има присъствие са България, Сърбия, Кипър, Люксембург и Обединеното кралство (Лондон). Философията на Юробанк Груп е фокусирана върху предоставянето на качествени услуги на своите клиенти, с внимание към техните специфични и разнообразни нужди.