гр. Банско, ул. Васил Кънчов 9
гр. Банско, ул. Васил Кънчов 9
+35970017001
office@speedy.bg
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

Спиди е водеща българска компания на пазара на куриерски услуги с пазарен дял от над 33%. Компанията е основана през 1998 г. и от създаването си досега се развива

до корпоративна структура с над 3000 човека персонал и партньори, и с над 1700 транспортни средства.
Благодарение на логистична мрежа от близо 600 офиса и автоматични пощенски станции, покриваща 100% от територията на страната, Спиди обслужва над 1 000 000 клиенти и над 37 500 000 пратки годишно. Дейността на компанията се подпомага от една от най-развитите IT инфраструктури на куриерския пазар в България.
В партньорство с DPD – водеща световна мрежа за доставки, Спиди транспортира пратки не само в пределите на България, но и по света. Външният пазар осигурява около 17% от приходите на компанията.
През ноември 2012 г. Спиди излиза на Българската фондова борса и се превръща в първата компания с публичен статут в бранша.
През април 2021 г. френската компания Геопост става мажоритарен собственик на Спиди.
През годините куриерските и логистичните услуги на Спиди се превръщат в синоним на високо качество на обслужване, надеждност и бързина на доставките и конкурентни цени.
Спиди е първата българска куриерска компания, внедрила сертифицирана система за управление на качеството, като и до днес успешно преминава ежегодния ресертификационен одит по ISO 9001:2015.
Компанията непрестанно инвестира в иновации, подобрение на качеството и развитието на продукти и услуги с цел задоволяване на растящите пазарни и клиентски нужди и изисквания.

Предоставяне на куриерски услуги, спедиторска дейност, обработка, складиране и дистрибуция на документи, стоки и товари, вътрешен и международен транспорт, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, дейност като застрахователен агент, всякакви други дейности, незабранени със закон, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.