гр. Банско, ул. Луи Пастъор 1
гр. Банско, ул. Луи Пастъор 1
+359898778701
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Центъра разполага с ядрено магнитен резонанс – телефон за контакт: +359 896 82 00 42.

 МЦ "Свето Благовещение" предлага денонощна медицинска помощ на жителите и туристите на град Банско. В клиниката се извършват: прегледи, диагностика и лечение на деца и възрастни, манипулации (превръзки, инжекции, венозни инфузии), клинични изследвания (васерман, урина, пълна кръвна картина, серологично изследване за хепатит В и А).

 

Лекар Специалност Преглед Телефон за
връзка
Д-р Благой Методиев Терзиев Интернист Понеделник до петък +359898778700
Д-р Владимир Иванов Гарабийски Хирургия Всеки вторник ичетвъртък +359898778701
Д-р Гергана Лазарова Кардиология Два пъти в месеца +359898778701
Д-р Васил Козаров Съдова хирургия Един път в месеца +359898778701
Проф. д-р Румен Пандев Ендокринология и
болести на обмяната
Един път в месеца +359898778701
Доц. д-р Рада Маркова Пулмология, Педиатрия Два пъти в месеца +359898778701
Д-р Борис Кръстев Клинична хематология,
Медицинска онкология
Един път в месеца +359898778701
Д-р Георги Слаев Гинекология Два пъти в месеца +359898778701