с. Места
+359893605212, +359895884730
mesta.ou@abv.bg
УЧИЛИЩА

Историята на нашето училище започва през 1921 година. Помещавало се е в Народното читалище„Св. св. Кирил и Методий” на село Филипово, от където получава името си,

което носи и до днес.
Започва строежа на новото училище, което се строи на стопански начала. Голяма заслуга за тази дейност има кмета на селото Борис Петков. За директор е назначена М. Петкова. В новата сграда се влиза 1958 година. Общият брой на учениците е 120.
През 1960/1961 учебна година, училището се превръща в районна прогимназия за учениците от селата: Филипово, Осеново, Гостун, Обидим, Кремен и Буково.
Същата година се създава и общежитие за учениците от съставните села. Веднага след построяването на основната сграда, се построява допълнително крило, в което се помещава и работилница.Най-голям брой ученици и персонал в училището има през учебната 1967/ 1968 година – 300 ученика, 22 учители и 12 души помощен персонал.
Полагат се големи усилия по прибирането и задържането на учениците в училище до 16 годишна възраст.

В следващите учебни години на първо място се поставят резултатите от учебно-възпитателната работа. Подготовката за новите учебни години е задължителна и много сериозна.
През 1982 год. тържествено се чества 60 години от създаване на родното училище. На тържеството присъстват много от бившите учители и значителен брой гости от град Банско, представители на различни институции и организации.

Идентичността на училището се съхранява чрез традициите на богатия училищен живот, а  именно:

 • ежегодно честване на патронния ни празник;

 •  

  отбелязване на официалните празници на Република България и фолклорни обичаи;

 •  

  всяка година през месец май за един ден училището се управлява и обслужва от своите възпитаници в Деня на училищното самоуправление;

 •  

  децата се включват с готовност в разнообразни инициативи на Община Банско, обществени и неправителствени организации;

 •  

  учениците печелят призови места и поощрителни награди в състезания, изложби и др. на местно и национално ниво.

А днес :

 • учениците работят по самостоятелни проекти;

 •  

  изготвят мултимедийни презентации;

 •  

  участват в различини клубове ;

 •  

  популяризират дейността си чрез включване в различни празници.