гр. Банско, ул България 23
+35974988402
pgeebansko@abv.bg
УЧИЛИЩА

14 февруари е датата, на която преди повече от петдесет години със съвместна заповед на Министерството на машиностроенето и Министерството на народната просвета

е създаден Техникум по електропромишленост в гр. Банско. Видът на учебното заведение е двустепенно, експериментално училище -1-ва степен /ПТУ / и 2-ра степен /техник/.Предназначението на училището е да даде на слаботоковата промишленост средни техници и работници специалисти.
На 15.09. 1967 г. техникумът започва редовни учебни занятия в сградата на Техникума по горска промишленост.Благословено е началото, от което тръгва училището, за да се превърне в огнище, в център, през който минава младостта на нацията.
През 2000 г. ТЕ „Георги Димитров“ става от по-висока категория учебно заведение – II-ра.
На 15 май 2003 г. - ТЕ „Георги Димитров” се преименува в Професионална гимназия по електроника и енергетика с основни специалности:

  • Електронно-изчислителна техника;
  • Радио-телевизионна техника;
  • Съобщителна техника;
  • Промишлена електроника.

За да отговори на търсенето на пазара на труда през годините се въвеждат и актуалните за времето си специалности:

  • Компютърна техника и технологии;
  • Компютърни мрежи;
  • Приложно програмиране;
  • Електрически превозни средства;
  • Топлоенергетика.