гр. Банско, ул България 31
+35974988294, +359889867876
УЧИЛИЩА

Училището е основано през 1946 г. в съседния град Разлог. През месец юни 1948 г. е преместено в град Банско и наименувано като Народна техническа гимназия по дървообработване

ивътрешна архитектура.Основната сграда е разположена средзеления уют на цветя, треви и дървета,печелили не една награда за най-красив училищен двор.
Училището разполага със специализирани кабинети по ловно стопанство, ботаника с дендрология, защита на гората, борба с ерозията, лесовъдство и почвознание и др.Специалностите "Горско и ловно стопанство“ и “Горско стопанство и дърводобив” са насочени към дейности за стопанисване на едрия и дребен дивеч и на българската гора на еколого-икономически основи.