гр. Банско
+359896727115
grizzlybansko@abv.bg
СПОРТНИ КЛУБОВЕ

Клубът популяризира спорта канадска борба в Община Банско, в Република България и по света, сред всички възрастови групи, чрез привличане към редовни занимания по канадска борба на

подрастващи, на хора с увреждания, на дееспособни лица, любители и симпатизанти, организирани на състезания с тяхно участие, с цел да се осигурят условия за развитие на канадската борба. Популяризира спорта канадска борба чрез групови и индивидуални изяви на състезателите на клуба в страната и чужбина. Развива общественополезна дейност, като неделима част от физическата култура на хората.