гр. Банско, ул. Патриарх Евтимий
гр. Банско, ул. Патриарх Евтимий
+359885303974
БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗОСТАНЦИИ

Мисията на Петрол АД е да реализира стабилен растеж на доходността на своите акционери, ангажирайки се с отговорност към своите клиенти, служители, партньори и към обществото.

Ръководството на компанията залага на високия професионализъм, етичност и коректност към своите партньори за постигането на амбициозните си корпоративни цели. Управлението на Петрол АД се ръководи от стремежа към високо качество. Всички проекти, включени в инвестиционната програма на дружеството, се реализират чрез иновативни решения съгласно най-високите международни стандарти за контрол и за защитата на околната среда. Мисията на ръководството на Петрол АД е развитието на дружеството като публична компания да бъде еталон за българския капиталов пазар. Яснотата за бъдещото развитие и дивидентната политика, използването на инструментите на облигационния пазар, прилагането на международните счетоводни стандарти и международни одити, съвместно с използването на най-модерните високотехнологични управленски и комуникационни решения, са гаранция за акционерите, че са собственици на компания с огромен потенциал.