БИЗНЕС КАТАЛОГ община Банско

гр. Банско, ул. Цар Симеон 82

Завод за телефонна апаратура работи  основно в три направления – металообработка, покрития и електроника. Изработват се метални изделия и конструкции; галванични, лакови и прахови покрития; произвеждат се електронни възли и изделия (кабели, насищане на платки - конвенционален и SMD монтаж), тестване на възли и крайни изделия, монтаж  и опаковка.

Категории