гр. Банско, ул. Цар Симеон 82
гр. Банско, ул. Цар Симеон 82
+359885208100, +35974988182
zta@zta-bg.com
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Завод за телефонна апаратура работи  основно в три направления – металообработка, покрития и електроника. Изработват се метални изделия и конструкции; галванични, лакови и прахови покрития; произвеждат се електронни възли и изделия (кабели, насищане на платки - конвенционален и SMD монтаж), тестване на възли и крайни изделия, монтаж  и опаковка.

 Създаден през 1967 г. с предмет на дейност “Производство на съоръжения, осъществяващи телефонни връзки”.  През годините заводът е произвеждал релейни телефонни централи, диспечерска апаратура, съоръжения за селищни автоматични телефонни централи, електронни /цифрови/ автоматични телефонни централи. През 90-те години на XX век поради рязката смяна на пазарната обстановка в България и Завод за телефонна апаратура започва усилено да търси своето ново място на пазара. Всички стари изделия отпадат от производство и заводът се насочва към производство на механични конструкции и електронни компоненти за изделията на големи западноевропейки компании. През 1998 г.  Завод за телефонна апаратура става партньор на британската компания и това води до нов опит в производството и тестването на произведените изделия. През 2006 г. се обедини със Завода за слаботокови релета - с. Баня. В наши дни Завод за телефонна апаратура реализира своята продукция във Великобритания, Швейцария, Германия, Италия, Австрия  и е надежден партньор на редица български